Yargıtay’dan su sızıntısı kararı

Üst kattaki daireden sızan su sebebiyle dairesinde ziyan meydana gelen yurttaş, Sulh Hukuk Mahkemesi’nin yolunu tuttu.

Davalının dairesinin banyo ve mutfağından sızan sular nedeniyle dairesinde oluşan zararın tazmini ve sızıntının önlenmesini istedi.

Mahkeme; davanın kısmen kabulüne hükmederek, zararın uzman tarafından belirlenen kısmının üst kattaki daire sahibi tarafından ödenmesine karar verdi. Davalı daire sahibi kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Bilirkişi raporuna dikkat çekilen kararda, dairede oluşan zararın uzmanca belirlenen kısmının daire sahibi tarafından ödenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Kararda, “Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı ispatlarla yasal gerektirici sebeplere ve bilhassa ispatların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine nazaran; davacının bağımsız kısmındaki hasarın, davalının ıslak taban su tesisatından kaynaklı arızanın sebebiyet verdiğinin uzman raporu ile tespit edilerek arızanın giderilmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile metot ve yasaya uygun olan kararın onanmasına oy birliğiyle karar verildi” denildi.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.