Piyango düzenleme başvurularına düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan “Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, piyango düzenlemek için izin talebinde bulunacaklar, İdarece istenen bütün belge ve bilgilerle kampanyanın başlama tarihinden en geç 15 gün önce başvuracak ve buna ilişkin başvuru ve izin bedelini İdare hesaplarına yatıracak.

İdare, başvuruları elektronik ortam aracılığıyla internet üzerinden de kabul edebilecek.

Aracılık için ruhsat alınması gerekecek

Aracılık faaliyetinin yapılabilmesi için İdareden ruhsat alınması zorunlu olacak. Aracılık faaliyetinde bulunması uygun görülen tüzel kişilere, süresi 10 yılı geçmemek üzere, aracılık ruhsatı verilecek.

Ruhsat, verildiği tarihten itibaren verildiği sürenin sona ermesi veya İdarece iptal edildiği tarihe kadar, başka bir işleme gerek olmaksızın, geçerli olacak.

İdarece aracılık ruhsatı verilecek tüzel kişiliğin ana sözleşmesindeki esas faaliyet konusunu, yasak olmayan mal ve hizmetlere yönelik ticaret, tanıtım, pazarlama ve promosyon gibi faaliyetlerin yürütülmesi veya bunlara aracılık edilmesi oluşturacak.

Ayrıca, söz konusu faaliyetlere ilişkin en az 5 yıllık tecrübesinin bulunması veya yönetim kurulunca belirlenecek sayı veya tutarda karşılığı nakit olmayan piyango düzenlenmesine aracılık edilip, bunlara ilişkin çekilişleri sonuçlandırmış olması şartı aranacak.

Sözleşme fesih ve yenileme koşulları

Aracılık sözleşmesi, ruhsatın geçerli olduğu sürece yürürlükte kalacak ve ruhsatın iptali halinde başkaca bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden feshedilmiş sayılacak.

İdarece ruhsat süresinin uzatılması ya da tüzel kişiliğin ortaklarında veya unvanında değişiklik olması ve benzeri durumlarda aracılık sözleşmesi yenilenebilecek.

İdarenin çekiliş düzenlenmesine izin verme hak ve yetkisini herhangi bir şekilde devretmesi halinde, aracılık sözleşmesi kendiliğinden fesih edilmiş sayılacak. Aracılık ruhsatı İdarenin bilgisi ve izni dışında hiçbir şekilde başkalarına devredilemeyecek.

Yönetim kurulunca günün koşullarına göre aracılık teminatı alınmasına karar verilebilecek.

Aracı firmanın, bir takvim yılı içinde devamlı veya aralıklı olarak 60 günden fazla süreyle çekilişlerle ilgili elektronik sistemi işler halde bulundurmaması, firmanın iflas etmesi, çekilişlerle ilgili izin bedellerinin kayıt dışı olarak kendi nam ve hesabına tahsil edilmesi ve 18 yaşından küçükler adına çekiliş düzenlenmesi amacıyla aracılık edilmesi veya ikramiye teslim etmesi gibi durumlarda aracılık ruhsatı İdare tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirim süresine uyulmaksızın iptal edilecek.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.