Minimum Fiyat Tespit Komitesi’nin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Kararda; “İşçinin bir günlük olağan çalışma karşılığı minimum fiyatının; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri ortasında (215,70) ikiyüzonbeş lira yetmiş kuruş olarak tespitine” tabirleri yer aldı. Yayımlanan karar şöyle:

“Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığından:

ASGARİ FİYAT TESPİT KOMİTESİ KARARI

Karar Tarihi: 01/07/2022

Karar No: 2022/1

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu hususu ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522 nci hususu yeterince, iş kontratı ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan yahut olmayan her türlü emekçinin taban fiyatını tespit etmekle misyonlu Minimum Fiyat Tespit Kurulu, 29/06/2022 tarihinde başladığı çalışmalarını 01/07/2022 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı iki toplantı sonucunda;

1) Ulusal düzeyde tek minimum fiyat tespitine, oybirliğiyle,

2) Emekçinin bir günlük olağan çalışma karşılığı taban fiyatının; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri ortasında (215,70) ikiyüzonbeş lira yetmiş kuruş olarak tespitine, oybirliğiyle,

3) İş bu Kararın, 01/07/2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmî Gazete’de yayımlanmasına, oybirliğiyle,

karar verilmiştir.”

GEREKÇE

Asgari fiyat, bilindiği üzere ödenmesi zarurî olan en az fiyattır.

Asgari fiyatın belirlenmesini düzenleyen Minimum Fiyat Yönetmeliği uyarınca, taban fiyat, pazarlık fiyatı değildir.

Asgari Fiyat Tespit Kurulu evvelden belirlenmiş bulunan minimum fiyatı mühletinden evvel değiştirmek üzere toplanmış ve önümüzdeki 6 ay için uygulanacak fiyatta emekçilerimizin gelir kayıplarını telafi etmek üzere düzgünleştirme kararı almıştır.

Alınan karar uyarınca; personelin günlük minimum fiyatı; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri ortasında (215,70) ikiyüzonbeş lira yetmiş kuruş olarak belirlenmiştir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.