Kadın girişimci pes etmiyor

Türkiye’de kadın girişimci oranı yüzde 13’lerde olsa da umut veriyor. Beko, kadınları girişimciliğe teşvik etmek ve bayi ekosisteminde kadın temsiliyetini artırmak amacıyla başlattığı 100 Kadın Bayi Projesi 3’üncü yılını geride bırakırken Konda iş birliği ile Türkiye çapında “İstihdam ve Girişimcilikte Kadın” başlıklı araştırma yaptırdı. 32 ilde 2 bin 789 kişi ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları basın toplantısında paylaşıldı. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Arçelik Global İletişim Direktörü Zeynep Özbil’in araştırma sonuçlarını değerlendirdiği etkinlikte, Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel, Beko Eskişehir Bayisi Nilgün Küçükçavdar ve Big Chef Kurucu Ortağı Gamze Cizreli kadınların girişimcilikte karşılaştığı zorluklar, ihtiyaçlarının yanı sıra başarı hikayelerini paylaştı.

(Soldan sağa) Arçelik Global İletişim Direktörü Zeynep Özbil, Beko Eskişehir Bayisi Nilgün Küçükçavdar, Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel, Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel, Big Chef Kurucu Ortağı Gamze Cizreli ve Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Kadınların sadece çalışan olarak değil; lider, girişimci, işinin patronu olarak da ekonomiye katılması gerektiğine inanıyoruz. Kalkınma ancak hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin benimsenmesi ile mümkün olabilir. Araştırmanın bizi en memnun eden bulgularından biri kadınların girişimcilik konusundaki başarılı performansını doğrulaması oldu. Araştırmaya katılan kadınların kurdukları işleri devam ettirme oranı yüzde 73 ile erkeklerden daha yüksek. Beko 100 Kadın Bayi projemizle de kadınların girişimcilikteki başarısını gözlemliyoruz” dedi.

2021 yılında bölgesel ciro şampiyonu bayilerimizden birinin kadın olduğunu, bayi teşkilatında birden fazla mağazası olan kadınların bulunduğunu belirten Ebiçlioğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bu yolculuğa çıkarken projemize sembolik olarak ‘100 Kadın Bayi’ ismini verdik ama bu bir başlangıçtı. Projeye yoğun ilgi doğru yolda ilerlediğimizi gösterdi. 3 yılda 5 binin üzerinde başvuru aldık. Kadın bayi mağaza sayımız 79’a ulaşarak bayii teşkilatımızı daha da güçlendirdiler. Bu yıl sonunda 100 bayiye ulaşmayı hedefliyoruz. Beko’nun bugün 1.200’ün üzerinde bayisi ve mağazası bulunuyor. Proje öncesi kadın bayi oranımız yüzde 1 bile değildi. Bugün yüzde 7’ye ulaşan Beko kadın bayi oranımızı 2026 yılına kadar yüzde 25’e çıkartarak, her dört bayimizden birisinin kadın olmasını hedefliyoruz. Bu projenin bir diğer olumlu yanı da, girişimci kadın bayilerimizin istihdamda da kadına daha fazla imkan sağladığını görmek oldu. ”

Arçelik Global İletişim Direktörü Zeynep Özbil ise, Arçelik’in teknoloji ve Ar-Ge alanındaki lider pozisyonu ve global operasyon ağının, kadının güçlenmesi konusunda sorumluluğunu artırdığını vurgulayarak, Arçelik’te istihdamda yüzde 26 olan kadın oranını 2030 yılına kadar yüzde 35’e, yüzde 19 olan yönetici oranını ise yüzde 30 çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

Kadınların istihdama katılımıyla ilgili sonuçlara dikkat çeken Zeynep Özbil, “Araştırmamız kadınların çalışma hayatına katılımı yönünde olumlu bir seyir olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların çoğu kadınların istihdama katılımının artmasını destekliyor. Ancak hala kat edilmesi gereken çok mesafe var. TÜİK verileriyle benzer şekilde katılımcılar arasında çalışanların sadece yüzde 29’unu kadınlar oluşturuyor” dedi.

Arçelik Global İletişim Direktörü Zeynep Özbil şunları söyledi: “Araştırmamıza katılanların çoğu kadınların çalışma hayatına katılımının artmasıyla toplumun daha sağlıklı hale geleceğine inanıyor. Kadınların çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmak için teşvikler oluşturulmasını destekliyor. Girişimci kadınlarla yapılan derinlemesine görüşmelerde ise kadınların adım atmaya cesaretlendirilmesinin ve rol modellerin önemini görüyoruz. Beko 100 Kadın Bayi projemizde de girişimci kadınların kendine güvenmesi, cesaretlendirilmesi ve kadınların birbirlerine destek vermesinin önemine tanık olduk”

Araştırma sonuçlarını yorumlayan Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır “Ülkenin kalkınması için nüfusun yarısını oluşturan kadınların erkeklerle adil ve eşit eğitim imkanlarına sahip olması, istihdama ve hayata eşit katılımı gerekiyor. Tüm toplumsal algı, ahlaki ve kültürel dirençlere rağmen kadının istihdama katılımı hayata bakışını olumlu anlamda değiştiriyor. Evin içinde de yaşam kalitesi ve huzur artıyor. Kadınların çalışma hayatına katılımıyla toplumun daha sağlıklı hale geleceğine, kadının çalışma hayatına katılımı için teşvikler geliştirilmesi gerektiğine, Türkiye siyasetinde daha çok kadının yer alması gerektiğine ve eşit ücret uygulamasının gerekliliğine kadınlar daha çok katılıyor. Çalışan kadınlar tüm önermeleri en çok destekleyen kesim” dedi.

Ağırdır sözlerine şöyle devam etti: “Araştırma mevcut durum ne olursa olsun kadınların eşitlik konusunda geleceğe umutla baktığını ortaya koyuyor. Değişen dünyanın, dönüşen toplumsal kabullerin kadınlar için daha fazla özgürlük ve eşitlik getireceğine inanç bir hayli fazla. Çünkü genç kuşak kadınların kendi nesillerinden daha bilinçli, daha eşitlikçi olduklarını düşünüyorlar. Kadınlar Beko 100 Kadın Bayi Projesi’ni sadece maddi kaynak olarak görmüyorlar; kadınlara böyle bir imkân sunulmasının manevi olarak da kaldıraç etkisi olduğu konuşmalardan ortaya çıkıyor.”

Araştırma hala girişimcilikte kadınların cesaretlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Hayatında büyük ya da küçük bir girişimde bulunan erkeklerin oranı yüzde 36.5. Buna karşın bir iş kuran kadınların oranı yüzde 14.7.

Araştırma, kadınların girişimleri konusunda daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcılardan başladığı girişimi başarıyla sürdürdüğünü söyleyen kadınların oranı yüzde 31 iken, erkeklerde bu oran yüzde 23.

Kadınların da ez az erkekler kadar iş hayatında lider olmaya istekli olduğu görülüyor. Soruları yanıtlayan kadınların yüzde 53’ü iş hayatında liderlik etmeyi sevdiğini söyledi.

İstediği ve inandığı her işi yapabileceğine düşünen kadınlar yüzde 81 ile çalışan kesimde daha fazla. Çalışmayan kadınlarda oran yüzde 70.

Ailesi tarafından eğitimde desteklenen kadınlar çalışma hayatında daha fazla rol alıyor. Çalışan kadınların yüzde 69’u eğitim almaları konusunda aileleri tarafından desteklendiklerini söylüyor.

Çalışan kadınların yüzde 72’si ailelerinin çalışma hayatında kendilerine destek olduğunu ifade ediyor. Çalışmayan kadınların sadece yüzde 45’i ailelerinin kendilerini çalışmaya teşvik ettiğini belirtiyor.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.