Hande Fırat, Ak Parti’nin 500 sayfalık seçim beyannamesini kaleme aldı

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 1 aydan kısa bir süre kalmışken partiler seçim beyannemelerini açıklamaya başladı. Ak Parti de geçtiğimiz günlerde “Birlikte Yapacağız” başlığı altında 500 sayfalık beyannamelerini açıklamıştı. Hürriyet gazetesinden Hande Fırat, Ak Parti’nin seçim beyannamelerini köşe yazısında değerlendirdi.

Hande Fırat’ın köşe yazısı şu şekilde:

İÇ VE DIŞ YATIRIMLAR

Genel ekonomik perspektif yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyüme ve cari fazla oluşturacak bir dönüşüm olarak belirlendi.

Dışa açık ve serbest piyasa ekonomisine dayalı bir ekonomi perspektifi ile uluslararası norm ve standartlara öncelik verilecek.

İç ve dış kaynaklı yatırımlar desteklenecek.

GÜÇLÜ EKONOMİ EKİBİ

Ekonomi bölümünde en önemli vurgulardan biri “Güçlü Ekonomi Ekibi.”

Bakanların milletvekili olduğu durumda, yeni sistemin kuralları gereğince kabine köklü bir şekilde yenilenecek.

Burada dikkat çekici kavram “ekip” kavramı. Önümüzdeki dönemde şahıslardan ziyade, birbiriyle uyumlu bir ekip oluşturma konusu daha büyük önem taşıyor.

Makro çerçeveyi güncelleyecek “Ekonomi Eylem Planı” hayata geçirilecek. Plan ile belirsizlikler azaltılacak, öngörülebilirlik ve şeffaflık artacak.

Büyüme ve istihdam odaklı hazırlanacak eylem planı, katma değeri ve verimliliği artıracak, dışa bağımlılığı azaltacak ve istihdam oluşturacak yatırımlar için elverişli şartlar oluşturacak.

Bu amaçla bürokrasinin azaltılmasından teşviklere kadar birçok adım atılacak.AK Parti iktidara geldiği ilk dönemlerde nasıl bu iki hedefi eşzamanlı gerçekleştirmeyi başardıysa, aynısını tekrar başarmaması için hiçbir sebep yok.

Anahtar kavramlar siyasi istikrar ve güven.

Enflasyon ile mücadele etme ve orta vadede (iki veya üç yıl) tek haneye ulaşma hedefi benimsendi.

Ayrıca, TL tasarrufları destekleyen yeni finansal araçlara rekabet hukukuna da vurgu yapıldı.

Maliye ve para politikaları arasında daha güçlü bir koordinasyon hedefleniyor.

Güçlü bir iletişim ile medyada oluşan ve verilere dayalı olmayan haksız imajların ve olumsuz beklentilerin daha etkili yönetilmesi amaçlanıyor. İletişim, daha fazla analiz ve veri ile desteklenecek.

İLAVE REFAH PAYI

Geniş kesimlerin, emeklilerin ve çalışanların ücretlerinde enflasyona ilave olarak refah payı da vaat ediliyor.

Önümüzdeki dönem, büyüme kadar büyümenin nimetlerini sosyal adalet ilkesi çerçevesinde paylaşma konularının da ön planda olduğu bir dönem olacak.

2028 YILI İÇİN

MİLLİ GELİR HEDEFİ 1.5 TRİLYON DOLAR

AK Parti’nin ekonomi hedefleri ise rakamsal olarak şöyle:

2022 yılında 900 milyar dolar olan milli gelirin 2028 yılında 1.5 trilyon dolara,

2002’de 3 bin 600 dolar, 2022’de 10 bin 600 olan kişibaşı gelirin 2028 yılında 16 bin dolara ulaşması,

2023-2028 döneminde toplam 6 milyon ilave istihdam oluşturulması,

Enflasyonda yeniden tek haneli seviyelere dönülmesi hedefleniyor.

BÜTÜNLEŞİK KALKINMA MODELİ

Üç denizde üç büyük liman (Filyos, Çandarlı ve Mersin) projesi genişletilerek, “Liman Endüstrisi”ne dayalı bölgesel kalkınma yaklaşımı hayata geçirilecek.

Ankara merkezli savunma sanayii, Konya merkezli makine sanayii, Karaman, Niğde, Aksaray merkezli tarıma dayalı sanayiinin yapımı gerçekleştirilecek Mersin konteyner limanı ile Akdeniz’e ve oradan da uluslararası pazarlara taşınması hedefleniyor.

Zonguldak ve Karabük merkezli enerji, kömür ve doğalgaz ürünleri ile demir-çelik sanayii, Kastamonu ve Düzce merkezli kâğıt ve ormancılık sanayii ile Bolu ve Çankırı merkezli tarıma dayalı sanayii ürünleri Filyos Limanı ile Karadeniz’e ve uluslararası pazarlara taşınacak.

Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Malatya’dan Hatay’a, Şanlıurfa ve Diyarbakır’dan Adana’ya kadar olan Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye’yi de içeren deprem bölgesinde işlenmiş tarım ürünleri ve tarıma dayalı sanayinin yanı sıra, tekstil, dokuma, demir-çelik başta olmak üzere imalat sanayii İskenderun Limanı’yla buluşturularak uluslararası pazarlara taşınacak.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir